Programming

Update

Open de Exchange Management Shell:

 

 Gebruik hier vervolgens hetvolgende commando:


Get-MailboxDatabase -Status | select edbfilepath


 


De locatie verschijnt in de console:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reclame