Programming

Update

Open de Exchange Management Shell:

 

 Gebruik hier vervolgens hetvolgende commando:


Get-MailboxDatabase “DB1″ | Get-MailboxStatistics | Sort totalitemsize -desc | Export-CSV C:\mailboxes.csv


 Waarbij C:\mailboxes.csv de locatie en bestand is van de export

reclame