Programming

Update

Als een gebruiker een linked-mailbox heeft, controleren of dezelfde user aan deze mailbox gekoppeld is:


Get-User -Identity user | fl linkedmasteraccount


 


Geef een gebruiker "Full-Acces" voor een andere mail-box:


Add-MailboxPermission -Identity user -User domain\user -AccessRights Fullaccess


 

Geef een gebruiker "Full-Acces/Send-As"voor een andere mail-box:


get-user -identity username | Add-ADPermission -User domain\username -ExtendedRights Send-As


set-mailbox -id user -LinkedMasterAccount domain\user -LinkedDomainController server.domain.lan


 

Verkrijg het "Ownership":


Add-MailboxPermission -Identity "R**" -Owner "username"


Add-MailboxPermission -Identity "username" -User "username" -AccessRights ReadPermission


Set-MailboxFolderPermission -Identity "username" -User "username" -AccessRights Owner


 

reclame