Programming

Update

Er is geen GUI voor het beheren van de White-list, dit moet via Power-Shell

Controleer wie er in de "White-list" staan:


Get-ContentFilterConfig


Het Toevoegen van e-mailadressen / domeinen aan de White list

Eén domein toevoegen aan de "White-list":
 

Set-ContentFilterConfig -BypassedSenderDomains domein.com

 
 
Meederde domeinen toevoegen aan de "White-list":
 

Set-ContentFilterConfig -BypassedSenderDomains domein.com,domein2.com

 
 
Een script voor het toevoegen van domein/email aan de "White-list":
 

$list = (Get-ContentFilterConfig).BypassedSenderDomains
$list.add(“domein.com”)
Set-ContentFilterConfig -BypassedSenderDomains $list

  

$list = (Get-ContentFilterConfig).BypassedSenders
$list.add("MAIL-ADRES")
Set-ContentFilterConfig -BypassedSenders $list


 

Het Verwijderen van e-mailadressen / domeinen uit de White list

Om een domein te verwijderen:
 

Set-ContentFilterConfig -BypassedSenderDomains @{Remove=”domain.com”}

reclame