Programming

Update

Om een mailbox grootte te zien van één gebruiker:


Get-Mailbox Alan.Reid | Get-MailboxStatistics


 

 

 
Om een lijst te zien, van de (bijvoorbeeld) 10 grootste mail boxen:


Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -Descending | Select-Object DisplayName,TotalItemSize -First 10


 

 

reclame