Programming

Update

Het maken van een virtuele switch

Binnen de Hyper-V manager kies je voor "Virtual Switch Manager"

Vervolgens maak je een keuze uit: External, Internal of Private, onder aan dit artikel kan je de verschillen vinden

In het laatste scherm kan je de netwerkkaart van de host kiezen waarmee de virtuele switch is verbonden, ook kan je hier VLAN's inrichten:External, Internal of Private

External External Switch houdt in, dat het netwerkverbonden is middels de netwerkkaart van de host naar het netwerk buiten het host-systeem (Heeft de host internet, dan heeft de VM hier ook toegang voor:

Internal Internal Switch houdt in, dat het netwerkverbonden is met alle VM's maar ook met de Host:

Private Private Switch houdt in, dat het netwerk alleen verbonden is met alle VM's in hetzelfde netwerk:

reclame