Programming

Update

Na het starten van de Hyper-V beheer console, is er nog geen server. Deze dient eerst te worden op gezet:

De enige host die er kan worden gekozen is de lokale machine door te klikken op "Verbinding maken met server..." 

Hier kiest men voor: "Lokale computer", en vervolgens "OK":

Het startvenster geeft nu een overzicht van de Hyper-V server(s):

1 = De virtuele server(s) die het "Hyper-V Beheer" beheert.  (in het screenshot, mijn virtuele server: "Sabertooth"

2 = Virtuele machines die beschikbaar zijn van de geselecteerde server (1)

3 = Instellingen m.b.t. de geselecteerde  server (1)

 

reclame