Programming

Update

Bij gebruik van IMAP/POP3 wil het wel eens voorkomen dat de map "verzonden items" of "Sent Items" nergens te vinden is. Dit heeft te maken met de structuur binnen Outlook hoe de mappen structuur van de mailserver wordt uitgelezen. Om deze map toch zichtbaar te maken ga je naar:

BESTAND --> OPTIES --> Account

Je kiest vervolgens het juiste account en op "WIJZIGEN", achter map typ je "inbox" (zie hieronder)


reclame