Programming

Update

User-Display namen, zijn de namen die gebruikt worden in het "Adress-book" en bij de "To:"- en "From:"-velden boven de e-mail. Het is raadzaam dit eerst bij alle gebruikers uit te zetten en waar nodig een groep rechten te geven.

Stappen:

1. Gebruikers geen recht geven tot het aanpassen van hun User-Display naam
2. Een aparte policy maken zodat gebruikers wel hun User-Display naam kunnen aanpassen
3. Bepaalde groepen recht geven tot het wijzigen van hun User-Display naam


Gebruikers geen recht geven tot het aanpassen van hun User-Display naam

1. Pas de volgende policy aan: "Default Role Assignment Policy", zodat geen gebruiker zijn User-Display naam kan aanpassen

 

BRON: http://help.outlook.com/en-us/140/ff852817.aspx#ModifyDefaultPolicy

reclame