Programming

Update

RAID staat voor: "Redundant Array of Indepent Disks". Het gaat om een methode om data op te slaan op meerdere schijven waarbij er gekeken wordt naar óf snelheid óf eventueel dataverlies.


JBOD (Just a Bunch Of Disks).

Disks worden achter elkaar "geplakt" waarbij de totale grote van deJBOD de som is van alle losse disks.

nadeel: het kan zijn bij verlies dat een deel van data dat verdeeld is over meerdere schijven verloren gaat

voordeel: bij het verlies van een schijf, blijft de data op de andere beschikbaar


RAID-0 (Striping)

De schijven in RAID-0 worden gezien als één grote schijf waarbij de data wordt verdeeld over de schijven.

Theoretische gezien wordt de lees/schrijf snelheid evenredig geschat als het totaal aantal disks

voorbeeld

2 disks 4 TB van 7200 rpm, geven totaal van 8Tb met +/- 14400 rpm

nadelen:

- Bij het uitvallen van 1 schijf is alle data verloren
- De kleinse schijf bepaald de grootte van de RAID-0

voordeel: De snelste RAID-vorm


 RAID-1 (mirrorring)

Data wordt op alle schijven opgeslagen. schrijven gebeurd met de snelheid van 1 disk, lezen gebeurd in verhouding met de aantal schijven

nadeel: duur

voordeel: bij verlies van een schijf blijft data bewaard op de andere schijven.

 

 

 

 

reclame