Programming

Update

Netstat

Deze laat alle actieve TCP connecties zien. Maar ook de poorten waarmee de PC luistert, Ethernet statistieken en de IP-routing tabel; IPv4 (IP, ICMP, TCP, en UDP) en IPv6 (IPv6, ICMPv6, TCP en UDP).

-a   : Laat alle actieve TCP connecties zien maar ook de TCP/UDP poorten waarop de PC luistert.

-e   : Laat de Ethernet statistieken zien (kan in combinatie met -s).

-n   : Laat de TCP connecties zien maar zonder de namen.

-o   : Laat de TCP connecties zien met process ID (PID) (kan in combinatie met -a, -n en -p)

-p   -Protocol-   : Specificeert de connectie met een bepaald protocol, Het woord -Protocol- kan worden veranderd in; tcp, udp, tcpv6 of udpv6. Als dit commando samen met de -s word gedaan kan het volgende worden getoond: tcp, udp, icmp, ip, tcpv6, udpv6, icmpv6 of ipv6.

-s   : Laat de statistieken zien per protocol, standaard is dit alleen de: TCP, UDP, ICMP, and IP protocols.

-r   : Laat de IP-routing tabel zien, hetzelfde commando als "route print". 

 

 

reclame