Programming

Update

Tijdens de installatie van bepaalde programma's kan het voorkomen dat de installatie van de .NET framework 3.5. niet goed verloopt.

.NET Framework aanzetten d.m.v. Configuratie scherm

Ga naar het Configuratiescherm, en kies hier voor: " Programma's "

Vervolgens kies je aan de linkers kant voor: "Windows-onderdelen in- of uitschakelen"

 

 Het volgende venster verschijnt, waar je zelf het "vinkje" zal moeten zetten:

 

 Mocht dit niet werken, of de foutmelding blijft bestaan, is het ook mogelijk om via de command-promt de installatie door te voeren. Start een command-prompt met administratieve rechten. Koppel vervolgens een Windows8 DVD aan de machine en geeft hetvolgende commando;


DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:d:\sources\sxs


LET OP: daar waar d: de plek is van de Windows 8 media

 Als ook dit niet werkt biedt Microsoft een Update voor het probleem

http://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=39236

 

 

 

 

reclame