Programming

Update

Update van Windows 8 naar 8.1 vanuit de store;

Alvorens de installatie door te voeren de volgende stappen te ondernemen:

1 - Windows Update uitvoeren
2 - Na de installatie PC herstarten (Dit geeft de PC ook aan)
3 - Windows Update uitvoeren
4 - PC wederom herstarten


Vanuit de Windows Store, de 8.1 Update doorvoeren:

Eventuele Foutmeldingen 

FOUTMELDING 1 (ZONDER ERROR CODE)

"Er is iets gebeurd waardoor de installatie van Windows 8.1 niet kan worden voltooid"

Oplossing:

1 - Herstart PC
2 - Na inloggen, op het bureau-blad.
3 - Druk op de windows toets (keyboard)
4 - Ga na de store en voer update uit

Mogelijke oorzaak:
De Windows 8.1 Update wil een nieuw (verborgen) venster openen. Door het "ontbreken" van het bureau-blad Kan de Windows Store deze taak niet uitvoeren.

FOUTMELDING 2 (MET ERROR CODE)

Het kan zijn dat Windows een Foutcode geeft achter de bovenstaande melding:

0x80240031

De volgende stappen dienen dat ondernomen te worden:

1 - Open een Command-prompt (als administrator, typ "cmd" in het startmenu klik vervolgens met rechtermuisknop op "Opdrachtprompt" en kies voor: "Als Administrator Uitvoeren")

2 - Typ "net stop wuauserv" en druk op <ENTER>

3 - Typ "net stop bits" en druk op <ENTER>

4 - Sluit de Windows Store; Ga met verkenner naar de map: "C:\Windows\Software Distribution" en verwijder uit deze map alle bestanden en mappen. (Als bestanden in gebruik zijn, herstart PC, en begin weer bij STAP 1!)

5 - Start de Command-Promt (als Administrator)

6 - Typ "net start wuauserv" en druk op <ENTER>

7 - Typ "net start bit" en druk op <ENTER>

Als de Store er als volgt uit ziet is het proces goed doorlopen en zal de installatie worden uitgevoerd:


 Mochten de bovenstaande stappen niet helpen:

http://blogs.technet.com/b/ouc1too/archive/2013/12/31/windows-8-1-and-the-nuclear-option.aspx

 

reclame