Programming

Update

Het maken van een NANO-VHD file:

  • Mount de Windows Server 2016 ISO,
  • Open een Powershell (adminlevel) en kopieer de NANOSERVER map naar lokaal:

copy "d:\nanoserver" "c:\nanoserver" -Recurse

(waarbij de "d"  de locatie is van de gemounte ISO)


Download het volgende Powershell script: Convert-WindowsImage.ps1

Het script is "unsigned", dit houdt in dat je binnen powershell eerst het script dient toe te staan te mogen draaien:


Set-ExecutionPolicy unrestricted


vervolgens draai je het Convert-WindowsImage.ps1 script om een VHD te creëren :


C:\isos\Convert-WindowsImage.ps1 –WIM ‘c:\nanoserver\nanoserver.wim’ –VHD ‘c:\vhd\nanoserver.vhd’ -DiskType Fixed -VHDFormat VHD -SizeBytes 10GB –Edition 1 ed


 https://technet.microsoft.com/nl-nl/windows-server-docs/get-started/nano-server-quick-start

https://www.petri.com/how-to-install-windows-server-2016-nano-in-a-vm

reclame