Programming

Update

In de command-promt (administrator):


wmic computersystem where name="%computername%" call rename name="DE NIEUWE SERVERNAAM"


 

Vervolgens herstarten:


shutdown -r -t 0


 

Ter controle:


hostname

 


 

reclame