Programming

Update

Voor Netwerkinstellingen en vele andere opties te wijzigen kan je Netsh.exe gebruiken.

Netsh.exe is beschikbaar vanaf Windows XP en Windows Server 2003 (en hoger).

Haal met dit commando in de Command Line (als Administrator) de huidige IP-configuratie van de server op:


netsh interface ip show config


Stel een vast (statische) IP-adres in met het volgende commando:


netsh interface ip set address name="Ethernet" static 192.168.16.2 255.255.255.0 192.168.16.254 1


EXTRA DNS Server

Voor de volledigheid kan je ook een DNS geconfigureren.

Voor de ‘Primary DNS Server:


netsh interface ip set dns name="Ethernet" static 127.0.0.1


 

reclame