Programming

Update

Het is in Server 2012 niet meer mogelijk het commando ‘dcpromo’ uit te voeren. Dit resulteert in de melding:

Configureer Windows Server 2012 als Domain Controller

Dit dient met Powerhell (met Administrator rechten) te worden gedaan;

 


Add-WndowsFeature -name ad-domain-services –IncludeManagementTools –Restart


reclame