Programming

Update

Om de Active Directory te installeren in de CORE versie van Windows Server zijn de volgende stappen nodig:

1. Hernoem de Server

2. Geef de serve een vast IP-adres en bepaal de DNS-server

3. Installeer de Active Directory Domain Services Server Role

4. Promote de server naar een Domain Controller


Bij het opstarten van de server verschijnt automatische de command-line (cmd.exe)

STAP 1

De eerste stap is het wijzigen van de naam van de server. Dit kan via SCONFIG / Of powershell

Start PowerShell door het commando: "PowerShell.exe"

Vervolgens geef je het volgende commando voor het wijzigen van de servernaam:


Rename-Computer -NewName #NIEUW NAAM#


LET OP: De server dient te worden herstart

Commando om te Herstarten: Restart-Computer -Force

Na een reboot kan je controleren of de server een andere naam heeft, dit doe je in powershell met het commando $env:COMPUTERNAME


STAP 2a

De volgende stap is het vast zetten van een IP-adres binnen de server Ook dit gebeurd met PowerShell of SCONFIG.

Binnen powershell dienen er een aantal stappen te worden ondernomen voor je het IP-adres kunt vast zetten.

eerst dienen we te bepalen van de Network Interface Index is:


Get-NetAdapter


In dit geval is de index: 12.

Vervolgens geef je het volgende commando tot het vast zetten van het IP-adres:


New-NetIPAddress -InterfaceIndex 12 -IPAddress 192.168.2.2


Waarbij de interface index kan afwijken van de server waar mee je bezig bent en je zelf een IP-address kan bepalen.

STAP 2b

De volgende stap is het invullen van de DNS. Er is een DNS nodig voor de Active Directory. In dit voorbeeld ga ik er van uit dat deze server ook de DNS-Server is


Set-DNSClientServerAddress -InterfaceIndex 12 -ServerAddress 192.168.2.2STAP 3

Nu kan je de Active Directory Domain Services server role installeren, dit gebeurd via PowerShell met het volgende commando:


Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-ServicesSTAP 4

De laatste stap is de server promoten tot een Domain Controller. Dit stukje is even lastig en dient goed te worden uitgevoerd:

Als eerste zullen we een wachtwoord moeten maken voor de DRSM
(Let op; minimaal 8 tekens waarvan minimaal; 1 Hoofdletter, 1 cijfer, 1 bijzonder teken) 


$Password= ConvertTo-SecureString -AsPlainText -String W#chtw00rd -Force


Vervolgens kunnen we de server promoten tot Domain Controller:


Install-ADDSForest -DomainName Corp.ViaMonstra.com -SafeModeAdministratorPassword $Password  -DomainNetbiosName ViaMonstra -DomainMode Win2012R2 -ForestMode Win2012R2 -DatabasePath "%SYSTEMROOT\NTDS%" -LogPath "%SYSTEMROOT\NTDS%"-SysvolPath "%SYSTEMROOT\SYSVOL%"-NoRebootOnCompletion -InstallDns -Force


 Als laatste dien je de server te herstarten

 

 

 

 

reclame