Programming

Update

Als een VM gekoppeld is aan de RS-Vault, dien je eerst deze koppeling weg te halen alvorens de VM te verwijderen.

Helaas dien je de VM verder te verwijderen middels de ARMClient (PS-Admin based)

Delete Vault - Microsoft

ARMClient.exe delete /subscriptions//resourceGroups//providers/Microsoft.RecoveryServices/vaults/?api-version=2015-03-15

ARMClient.exe delete /subscriptions//resourceGroups//providers/Microsoft.RecoveryServices/vaults//registeredIdentities/?api-version=2016-06-01

Ook lopende scripts naar de VM, zoals backups moeten gestopt en verwijderd worden. Omdat ook dan de Vdisk waar de data naar toe moet in stand blijft.

reclame