Programming

Update

Binnen een MS Windows omgeving kent iedere gebruiker zijn eigen "omgeving" (Denk aan desktop, favorieten etc..) Dit wordt in de Windows termen het "Profiel" genoemd.

Zoals hierboven aangegeven bevat je profiel dus al deze data:

v.l.n.r.: Desktop, Email(+instellingen), Favorieten, Bestanden, Programma instellingen en Rechten (UAC). Daarnaast kan dit profiel binnen een Active Directory worden mee gestuurd, zodat werken met verschillende computers geen verschil maakt voor de gebruiker.

Met de komst van Windows 8(.1) bestaat de mogelijkheid om in te loggen met een MS-Account, waarbij synchronisatie wordt gerealiseerd middels OneDrive (toen nog SkyDrive).

Je kan het profiel overzicht vinden op de volgende locatie: Configuratiescherm --> Systeem --> "Geavanceerde Systeem Instellingen"
Een anderen manier is de volgende code te kopieren in het uitvoer venster (startmenu)


rundll32.exe sysdm.cpl,EditUserProfiles

Naast dit overzicht, kan je ook de profielen terug vinden binnen het register:

LET OP: Voordat je wijzigingen aan brengt in het register, blijf alert bij wat je doet en maak altijd eerst een kopie, of test het in een virtuele omgeving!

De locatie binnen het register:


Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

reclame