Programming

Update

De meeste partities kan je verwijderen met de diskmanagement tool binnen windows 10 (of server). Echter de "recovery partition" krijg je op deze manier niet weg. Voordat je een dure onnodige tool koopt. Binnen de windows omgeving is daar een command-line tool voor: "diskpart". Het heeft wat weg van een linux omgeving.

Let op:Voordat je in deze tool gaat werken, is het van belang dat je weet wat je doet. Zorg ook altijd dat je een backup hebt voordat je iets kwijt bent

1. Start de "cmd" op met de "Run as Administrator."

2. Type hier "diskpart" en druk op Enter.

er opent zich een nieuw venster


Stuke Theorie

Een disk (fysiek of virtueel) bestaat uit één of meer partities
Als je een disk verwijderd, verwijder je dus ook alle partities...


3. In het nieuwe venster type je "list disk" en dan druk je op Enter.
Je ziet een lijst van alle fysieke (en/of gekoppelde virtuele) disks.

4. Type nu "select disk" gevolgt door het nummer van de disk (uit de lijst) waarvan je de partitie wil verwijderen, je drukt vervolgens op Enter.

5. Type "list partition." en druk op Enter, er volgt een lijst van partities van de eerder geselecteerde disk

6. Type "selection partition" en het nummer van de partitie die je wilt verwijderen. Daarna druk je op Enter.

7. Als laatste type "delete partition override." en druk je op Enter, hiermee verwijder je gekozen partitie van de eerder gekozen disk.


BRONhttps://www.laptopmag.com/articles/erase-recovery-partition-windows

reclame