Programming

Update

LET-OP; Dit werkt niet bij de "upgrade" naar windows 10

 

Start Power-Shell (als Administrator)

geef vervolgens het volgende commando;


$(Get-WmiObject -query 'select * from SoftwareLicensingService')


Deze zal de Product-Key tonen achter, "OA3xOriginalProductKey"

reclame